Άδειες Λειτουργίας

Το γραφείο μας επενδύοντας σημαντικά στην τακτική και έγκαιρη τεχνική και νομοθετική ενημέρωσή του, είναι σε θέση να αναλαμβάνει με υπευθυνότητα, εγκυρότητα τη σύνταξη φακέλων αλλά και όλη τη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κάθε είδους επιχείρησης, όπως επαγγελματικά εργαστήρια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων, συνεργεία αυτοκινήτων, πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κάθε είδους, αρτοποιείων και όλων των υπόλοιπων μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Φυσικά, η σύνταξη τεχνικού φακέλου αφορά και όλες τις υποστηρικτικές για την αδειοδότηση μελέτες, όπως περιβαλλοντικές, μελέτες πυρασφάλειας και πυρόσβεσης, μελέτες υγραερίου για βιομηχανική χρήση κλπ.
Δείτε αναλυτικά μερικές από τις δραστηριότητές μας :
Επαγγελματικό εργαστήριο
  • Εργαστήριο τροφίμων
  • Αρτοποιείο
  • Βιοτεχνία
  • Βιομηχανία
  • Βιομηχανία τροφίμων
  • Μονάδα συλλογής και μεταφοράς Αποβλήτων
Συνεργείο αυτοκινήτων
  • Πλυντήριο – Λιπαντήριο Αυτοκινήτων
  • ΙΚΤΕΟ
  • Χώροι στάθμευσης
  • Πρατήρια Υγρών & Αερίων καυσίμων
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Κύριο μέλημα του γραφείου μας κατά την αδειοδότηση μιας επιχείρησης είναι να αφήσουμε τον δυνητικό εκμεταλλευτή της επιχείρησης να ασχοληθεί με το ουσιαστικό κομμάτι της επιχείρησής του και να μην αναλώνεται σε διαδικασίες άλλες, όπως συναναστροφή με τις δημόσιες υπηρεσίες που είναι συνήθως αρκετά χρονοβόρες αλλά και ψυχοφθόρες. Το κομμάτι αυτό το αναλαμβάνουμε εμείς.

Έτσι έχετε όλο το χρόνο να ασχοληθείτε με άλλα πιο ουσιαστικά ζητήματα, όπως την έρευνα αγοράς του μηχανολογικού σας εξοπλισμού κλπ.

Εμπιστευθείτε το γραφείο μας για την αδειοδότηση της επιχείρησής σας, καθώς εμείς:
Z
Σας εγγυόμαστε το τελικό αποτέλεσμα αδειοδότησης πριν καν αρχίσετε να πληρώνετε οτιδήποτε
Z
Σας εγγυόμαστε τον χρόνο που θα διαρκέσει η διαδικασία της αδειοδότησης
Z
Είμαστε συνεχώς κοντά σας, καθ όλη τη διάρκεια της αδειοδότησης συμβουλεύοντάς σας για οτιδήποτε αφορά την επιχείρησή σας
Z
Σας απαλλάσσουμε από το να αναλώνετε χρόνο για θέματα μη παραγωγικά για εσάς (γραφειοκρατία κλπ)
Z
Επενδύουμε συνεχώς στην τεχνική και νομική επικαιροποίησή μας, ενημερωνόμαστε συνεχώς σε νέους νόμους που αφορούν την επιχείρησή σας
Z
Επενδύουμε συνεχώς στον κατάλληλο εξοπλισμό ελέγχων, μετρήσεων κλπ, παρέχοντάς σας επικουρικά και κάθε άλλη υπηρεσία σχετική με την επιχείρησή σας ξεφεύγοντας από τα όρια του ψυχρού και απρόσωπου “διεκπεραιωτή”

Pin It on Pinterest

Share This