Άδεια Αρτοποιείου

Έχοντας μεγάλη εμπειρία στην αδειοδότηση αρτοποιείων και παρόμοιων μεταποιητικών μονάδων, το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης που απαιτείται, καθώς και όλη τη διεκπεραίωση με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κάνουμε τη χωροθέτηση του μηχανολογικού εξοπλισμού σας μαζί, ώστε από τη μία να τηρείται η αρτοποιητική νομοθεσία και από την άλλη να εξασφαλίζεται η εργονομία και η λειτουργικότητα του αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου σας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, παραλαμβάνετε πλήρη φάκελο από το γραφείο μας, με όλες τις εγκεκριμένες μελέτες και άδειες που χορηγήθηκαν.

Το γραφείο μας διατηρεί επ’ αόριστο αντίγραφο του φακέλου σας, ώστε οποιαδήποτε στιγμή χρειαστείτε κάποιο αντίγραφο να μπορούμε να σας το παρέχουμε. Επίσης, σας ενημερώνουμε εγκαίρως όταν λήγει κάποια άδεια ή πιστοποιητικό σας, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση ή υποχρέωση εκ μέρους σας, προκειμένου να προβείτε εγκαίρως στην ανανέωση.

Δείτε παρακάτω έργα αδειοδότησης αρτοποιείων που έχουμε αναλάβει.

Pin It on Pinterest

Share This