Άδεια Πλυντηρίου Αυτοκινήτων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία μελέτης – σχεδιασμού και διεκπεραίωσης για την αδειοδότηση πλυντηρίου αυτοκινήτων ή/και λιπαντηρίου αυτοκινήτων.

Ξεκινώντας από τον έλεγχο του ακινήτου μέχρι και την τελική παραλαβή της άδειας λειτουργίας μπορούμε να εγγυηθούμε το τελικό αποτέλεσμα, εξασφαλίζοντας εγκυρότητα και υπευθυνότητα.

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας:

  • Πριν ακόμα βρείτε τον κατάλληλο χώρο, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις βασικές απαιτήσεις που ζητά η νομοθεσία για την αδειοδότηση.
  • Αφού βρείτε το χώρο που σας ενδιαφέρει, για τον έλεγχο, προκειμένου να σας εγγυηθούμε με υπευθυνότητα αν ο συγκεκριμένος χώρος πληροί τις προϋποθέσεις, απαλείφοντας τον κίνδυνο να αιφνιδιαστείτε κατά τη διάρκεια αδειοδότησης.
  • Μετά τον έλεγχο για να “χαράξουμε” μαζί το μηχανολογικό εξοπλισμό και τα απαιτούμενα τμήματα του πλυντηρίου σας (γραφεία, αποθήκη κλπ)
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε σχετικά με την αδειοδότηση πλυντηρίων αυτοκινήτων.

Pin It on Pinterest

Share This