Άδεια Συνεργείου Αυτοκινήτων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία μελέτης – σχεδιασμού και διεκπεραίωσης για την αδειοδότηση κάθε είδους συνεργείου αυτοκινήτων. Ξεκινώντας από τον έλεγχο του ακινήτου μέχρι και την τελική παραλαβή της άδειας λειτουργίας μπορούμε να εγγυηθούμε το τελικό αποτέλεσμα, εξασφαλίζοντας εγκυρότητα και υπευθυνότητα.

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας:

  • Πριν ακόμα βρείτε τον κατάλληλο χώρο, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις βασικές απαιτήσεις που ζητά η νομοθεσία για να αδειοδοτήσει ένα συνεργείο.
  • Αφού βρείτε το χώρο που σας ενδιαφέρει, για τον έλεγχο, προκειμένου να σας εγγυηθούμε με υπευθυνότητα αν ο συγκεκριμένος χώρος πληροί τις προϋποθέσεις, απαλείφοντας τον κίνδυνο να αιφνιδιαστείτε κατά τη διάρκεια αδειοδότησης.
  • Μετά τον έλεγχο για να “χαράξουμε” μαζί το μηχανολογικό εξοπλισμό και τα απαιτούμενα τμήματα του συνεργείου σας (γραφεία, αποθήκη κλπ)
Δείτε παρακάτω ένα δείγμα από αδειοδοτήσεις συνεργείων που έχουμε αναλάβει κατά καιρούς.

Pin It on Pinterest

Share This