Άδεια Βιομηχανίας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη φακέλου με όλες τις απαραίτητες μελέτες και δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών και επαγγελματικών εργαστηρίων, αλλά και άδεια εκσυγχρονισμού, μεταβίβαση ή ανανέωση αδειών λειτουργίας και άλλες συναφείς διαδικασίες. Ο φάκελος κατατίθεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή που είναι η Περιφέρεια του νομού που ανήκει η επιχείρηση, στο τμήμα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης.
Η διαδικασία για την αρχική αδειοδότηση μεταποιητικών μονάδων ξεκινά με το σχεδιασμό του μηχανολογικού εξοπλισμού που επιθυμείτε να προμηθευτείτε και τη χωροθέτησή του στην κάτοψη. Στο στάδιο αυτό υπάρχει μία αμφίδρομη και συνεχή επικοινωνία του γραφείου μας με την υπό ίδρυση επιχείρησή σας, προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι απόλυτα λειτουργικό και εργονομικό, ώστε να εξασφαλίζεται μία ομαλή και ασφαλής παραγωγική διαδικασία. Στη συνέχεια εκπονούνται όλες οι απαραίτητες μελέτες και συμπληρώνονται από το γραφείο μας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με κύριο γνώμονα την όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία σας.
Παρόμοια διαδικασία ακολουθούμε και κατά τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησής σας. Στην περίπτωση αυτή αποτυπώνουμε τον υφιστάμενο εξοπλισμό και τον υπό συμπλήρωση.

Κατά τη διάρκεια αδειοδότησης εκπονούμε και όλες τις απαραίτητες μελέτες, όπως μελέτη πυρασφάλειας ή περιβαλλοντική μελέτη κλπ.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, παραλαμβάνετε πλήρη φάκελο από το γραφείο μας, με όλες τις εγκεκριμένες μελέτες και άδειες που χορηγήθηκαν.

Το γραφείο μας διατηρεί επ’ αόριστο αντίγραφο του φακέλου σας, ώστε οποιαδήποτε στιγμή χρειαστείτε κάποιο αντίγραφο να μπορούμε να σας το παρέχουμε. Επίσης, σας ενημερώνουμε εγκαίρως όταν λήγει κάποια άδεια ή πιστοποιητικό σας, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση ή υποχρέωση εκ μέρους σας, προκειμένου να προβείτε εγκαίρως στην ανανέωση.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε σχετικά με τις αδειοδοτήσεις βιομηχανιών.

Pin It on Pinterest

Share This