Ενεργειακή Επιθεώρηση

Το γραφείο μας στελεχώνεται από Μόνιμο Ενεργειακό Επιθεωρητή κτιρίων Γ΄ τάξεως και έτσι είμαστε σε θέση να πραγματοποιούμε ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κάθε τύπο και μέγεθος κτηρίου.

Έχοντας πλέον αποκτήσει μία πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτό τον τομέα, είμαστε σε θέση να σας χορηγούμε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) με υπευθυνότητα και εγκυρότητα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό καθώς η σωστή έκδοση του ΠΕΑ σας κατοχυρώνει απέναντι σε όλες τις μελλοντικές συναλλαγές σας με το δημόσιο σχετικά με το ακίνητο (όπως με την Υπηρεσία Δόμησης, την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίων, την τακτοποίηση αυθαιρέτων, τη ΔΕΗ κλπ), ενώ εξασφαλίζεται πραγματικά η ορθή αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η ριζική βελτίωση της ποιότητας ζωής μας.

Υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ έχουν όλα τα κτήρια ή τμήματα κτηρίων ανεξαρτήτως εμβαδού. Ωστόσο, εξαιρούνται κτήρια που χρησιμοποιούνται ως βιομηχανίες, εργαστήρια, μνημεία, χώροι λατρείας κλπ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε κατά πόσο υποχρεούστε στη χορήγησή του αλλά και ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Pin It on Pinterest

Share This