Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

Έχοντας συμμετάσχει ενεργά στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”, τόσο ως ενεργειακός επιθεωρητής όσο και ως μελετητής και ανάδοχος έργων, προσεγγίζουμε το ζήτημα “Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων” με μεγάλη ευαισθησία και τεκμηριωμένη άποψη.

Προτείνονται πάντα τα κατάλληλα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που προκύπτουν έπειτα από την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης.

Μέτρα τα οποία :

  • Δεν έχουν εξωπραγματικό κόστος και είναι πράγματι υλοποιήσιμα σε σχέση με το διατιθέμενο χρηματικό ποσό
  • Έχουν ικανοποιητικό χρόνο απόσβεσης
  • Αναβαθμίζουν στην πράξη το ακίνητο και
  • Προστατεύουν το περιβάλλον
Απευθυνθείτε στο γραφείο μας ώστε να σας προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις.

Pin It on Pinterest

Share This