Ενεργειακή Επιθεώρηση Λεβήτων - Κλιματισμού

Το γραφείο μας έχει ήδη κάνει την απαραίτητη υποδομή για την ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων, συστημάτων θέρμανσης, καθώς και για την ενεργειακή επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού.

Αν και μέχρι σήμερα είναι προαιρετική από την ισχύουσα νομοθεσία, ωστόσο σε μεγάλα κτήρια προτείνεται να εκτελούνται τέτοιου είδους επιθεωρήσεις πριν από την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων.

Το γραφείο μας διαθέτοντας κατάλληλο εξοπλισμό και εξειδικευμένους συνεργάτες, είναι σε θέση να πραγματοποιεί ενεργειακές επιθεωρήσεις τέτοιων συστημάτων υπεύθυνα. Απευθυνθείτε στο γραφείο μας για περαιτέρω πληροφορίες.

Pin It on Pinterest

Share This