Εδώ μπορείτε να μαθαίνετε τα νέα του γραφείου μας καθώς και ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε.
22/7/2019 - Έναρξη αιτήσεων Β΄ κύκλου του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ"

Στις 22/7/2019 η έναρξη των αιτήσεων στην Αττική, για τον Β΄ κύκλο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”, σύμφωνα με τον Οδηγό του νέου Προγράμματος.

Νέο πρόγραμμα άτοκης χρηματοδότησης εγκατάστασης φυσικού αερίου

Από την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 τίθεται σε ισχύ το νέο πρόγραμμα άτοκης χρηματοδότησης εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές θερμάνσεις απευθείας από την ΕΔΑ Αττικής.

Η χρηματοδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης για κατηγορία καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» που θα υπογραφούν μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο έως και τις 30 Αυγούστου 2019.

9/2/2018 - Οδηγός του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' οίκον 2"
Έπειτα από πολύ καιρό αναμονής, εκδόθηκε ο Οδηγός του προγράμματος “Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2”!

Ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων έχει οριστεί η 28η Φεβρουαρίου 2018.

Το γραφείο μας είναι στη διάθεσή σας και μπορεί να σας καλύψει πλήρως, τόσο σε επίπεδο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, όσο και μελετών και όλων των εργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και προϋποθέσεις επικοινωνήστε μαζί μας

Υποχρέωση νέας μελέτης πυροπροστασίας σε παλαιούς χώρους συνάθροισης κοινού.
Σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. 24738 Φ.701.2 (ΦΕΚ 2089/Β/19-6-2017), όσοι χώροι συνάθροισης κοινού άνω των 200 ατόμων έχουν εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας βάσει του β.δ.15/1956, υποχρεούνται να υποβάλλουν νέα μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015 όπως ισχύει.

Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο γραφείο μας.

Πληρωμές με POS
Από 06/06/2017 το γραφείο μας διαθέτει τερματικό μηχάνημα POS για πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών.

Θερμοκάμερα
Το γραφείο μας, προσπαθώντας να είναι πάντα κοντά στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών του, έχει εξοπλιστεί με θερμοκάμερα και άλλα μετρητικά όργανα, χάρη στα οποία μπορούμε να κάνουμε μία σειρά από κτηριακούς και βιομηχανικούς ελέγχους, όπως :

Σε κτήρια

1) Έλεγχοι υγρασίας και προτάσεις εξάλειψής της χωρίς να πετάμε χρήματα σε άσκοπες επισκευές στα τυφλά, καθώς βρίσκουμε ακριβώς την αιτία και την καταπολεμούμε χωρίς παράπλευρες οικονομικές απώλειες!

2) Έλεγχοι θερμομονωτικής …επάρκειας κτηρίων (οροφές, τοιχοποιίες, κουφώματα), έλεγχοι θερμογεφυρών και αεροστεγανότητας και προτάσεις μείωσής τους εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση ενέργειας

3) Έλεγχοι καλής λειτουργίας θέρμανσης (σώματα, λέβητες, σωληνώσεις κλπ), αλλά και κλιματισμού

Στο βιομηχανικό τομέα :

4) Έλεγχοι καλής λειτουργίας κινητήρων, μειωτήρων, περιστρεφόμενων εξαρτημάτων, φθορά εδράνων μηχανών, κακή ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση. Προλαβαίνουμε τη βλάβη πριν αστοχήσει το οποιοδήποτε εξάρτημα και σταματήσει η λειτουργία ενός μηχανήματος

5) Έλεγχοι καλής λειτουργίας εναλλακτών θερμότητας, εύρεση βαθμού απόδοσης και μέθοδοι βελτίωσής του

6) Έλεγχοι καλής λειτουργίας γραμμών παραγωγής που σχετίζονται με τη θερμότητα (πάγος, ατμός, χυτήρια κλπ)

7) Έλεγχοι στάθμης υγρών, στερεών και αερίων από απόσταση

8) Έλεγχοι σωληνογραμμών

9) Προβλεπτική συντήρηση μηχανολογικών διατάξεων

Στον ηλεκτρολογικό τομέα :

10) Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικών πινάκων, ισοκατανομή φάσεων, φθορά στη μόνωση καλωδίων, κακές επαφές

11) έλεγχος φόρτισης πινάκων και καλωδιώσεων,

12) Προβλεπτική συντήρηση ραγοδιακοπτικού υλικού και λοιπών ηλεκτρολογικών διατάξεων, με κύριο στόχο να προλαβαίνουμε τη βλάβη πριν καν διακοπεί η λειτουργία

Ρωτήστε μας πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας στις δικές σας ανάγκες!

Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας σε Γραφεία - Επαγγελματικούς Χώρους
Υποχρεωτική πλέον η χορήγηση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας σε γραφεία που στεγάζονται σε κτήρια προ του 1989.

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 388/β/19-2-16, είναι υποχρεωτική πλέον η εκπόνηση μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας σε χώρους γραφείων και η χορήγηση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, εφόσον στεγάζονται σε κτήρια προ του 1989.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάρτιση πλήρους φακέλου μελετών για κάθε περίπτωση γραφείων μέχρι και τη χορήγηση του πιστοποιητικού, υπεύθυνα και έγκαιρα.”

Επιθεώρηση Βιομηχανιών & Επαγγελματικών Εργαστηρίων
Σε εφαρμογή του Π.Δ. 126/2012 (Α΄227) εισάγεται ο θεσμός των περιοδικών επιθεωρήσεων σε όλες τις βιομηχανίες και επαγγελματικά εργαστήρια, από πιστοποιημένους επιθεωρητές, οι οποίοι ως επί τω πλείστων είναι ιδιώτες μηχανικοί.

Η επιλογή του επιθεωρητή για κάθε μεταποιητική μονάδα θα γίνεται με κλήρωση.

Η επιθεώρηση άδειας λειτουργίας αφορά στη διαδικασία με την οποία ελέγχονται οι μεταποιητικές και συναφείς εγκαταστάσεις, που λειτουργούν νόμιμα με Υπεύθυνη Δήλωση ή με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, για την διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων και περιορισμών, που προβλέπονται στα άρθρα 17-40 του ν. 3982/2011 και στη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

Το γραφείο μας έχει ήδη πιστοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για εκτέλεση επιθεωρήσεων όλων των κατηγοριών οχλήσεων (χαμηλή, μέση και υψηλή).

Pin It on Pinterest

Share This