Θερμοκάμερα

Το γραφείο μας διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελεί θερμογραφίες.

Η θερμογραφία είναι μία νέα σχετικά μέθοδος στην Ελλάδα, με την οποία μπορούμε να ελέγχουμε οποιαδήποτε αστοχία σχετίζεται με τη μεταβολή θερμοκρασίας σε διάφορες επιφάνειες. Μία καλή θερμοκάμερα μπορεί να αποτυπώνει όλες αυτές τις θερμοκρασιακές μεταβολές.

Ωστόσο δεν αρκεί αυτό, αλλά χρειάζεται και η εξειδικευμένη γνώση σε ειδικούς τομείς της Μηχανολογίας, όπως στη μετάδοση θερμότητας, τη θερμοδυναμική τη Μηχανική Ρευστών, την Αντοχή Υλικών, την Ηλεκτροτεχνία, τις Ηλεκτρικές Μηχανές κλπ, προκειμένου να μπορούν να εξαχθούν σωστά συμπεράσματα αναλύοντας την κάθε θερμογραφία.

Μπορείτε να εμπιστευθείτε το γραφείο μας για την εύρεση αστοχιών όπως :

  • Εύρεση υγρασίας ή διαρροής σε κτήρια
  • Έλεγχος θερμομόνωσης κτηρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • Εύρεση θερμογεφυρών σε κτήρια
  • Έλεγχος καλής λειτουργίας θέρμανσης – εύρεση και αποκατάσταση αστοχιών
  • Έλεγχος διαφόρων μηχανολογικών εγκαταστάσεων και παραγωγικών διαδικασιών ή διεργασιών
  • Προβλεπτική συντήρηση μηχανημάτων
  • Έλεγχος και αποκατάσταση αστοχιών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  • Έλεγχος καλής λειτουργίας φωτοβολταϊκών

Pin It on Pinterest

Share This