Έλεγχος Μηχανημάτων

Η θερμογραφία αποτελεί μία πολύ σημαντική μέθοδος μη καταστροφικού ελέγχου των μηχανημάτων και γενικότερα διαφόρων μηχανολογικών διατάξεων.
Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει -πέρα από το μεμονωμένο έλεγχο – ακόμα και τον μακροχρόνιο τακτικό έλεγχο μηχανημάτων, προκειμένου να ελέγχουμε την παραμένουσα διάρκεια ζωής τους και να εκτελούμε προβλεπτική συντήρηση.
Ελέγξτε την παραμένουσα διάρκεια ζωής των κινούμενων μερών, όπως ατράκτων, εδράνων κύλισης (ρουλεμάν) και ολίσθησης (κουζινέτων), πτερωτών αντλιών, , οδοντωτών τροχών, μειωτήρων, ιμαντοκίνησης, αλυσίδων ισχύος, κόπλερ και λοιπών συνδέσμων αλλά και άλλων περιστρεφόμενων εξαρτημάτων.

Επίσης, ελέγξτε την ορθή ευθυγράμμιση αξόνων και ατράκτων και λοιπών μηχανολογικών διατάξεων χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας και προλάβετε τη συντήρησή τους σε χρόνο νεκρό για την παραγωγή σας.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την κατάστρωση συγκεκριμένου προγράμματος ελέγχου και προβλεπτικής συντήρησης.

Έλεγχος μηχανημάτων με θερμοκάμερα

Μέσω της θερμογραφίας μπορούμε να ελέγχουμε άμεσα και αποτελεσματικά μηχανήματα & μηχανολογικές διατάξεις.

Pin It on Pinterest

Share This