Έλεγχος Θέρμανσης

Με τη χρήση της θερμοκάμερας μπορούμε να ελέγξουμε :
Την πηγή παραγωγής της θερμότητας, δηλαδή το λέβητα, τον καυστήρα και κάθε άλλο τύπο.
Ελέγχουμε την ομοιόμορφη λειτουργία και την καλή θερμομόνωσή τους, που είναι σημαντικοί παράγοντες για την εξασφάλιση μεγάλου βαθμού απόδοσης.
Το σύστημα εξαγωγής των καυσαερίων. 
Με τη θερμοκάμερα μπορούμε να ελέγξουμε αν έχουμε πολλές θερμικές απώλειες από την καπνοδόχο ή ακόμα και αν δημιουργούνται συμπυκνώματα που μπορούν να προκαλέσουν πρόωρη φθορά του συστήματος θέρμανσης.
Το σύστημα διανομής της θέρμανσης.
Ελέγχουμε αν έχουμε συγκεντρωμένες θερμικές απώλειες στις σωληνώσεις, τον κυκλοφορητή, τις βάνες κλπ, ενώ μπορούμε να ερευνήσουμε και την πιθανή αστοχία διαφόρων παρελκομένων της θέρμανσης, διαρροές κλπ. Επίσης, μπορούμε να ελέγξουμε αν η θερμική ισχύς μεταφέρεται στα σώματα ή δεν επαρκεί!
Τα σώματα καλοριφέρ.
Μπορούμε να ελέγξουμε τη σωστή λειτουργία των θερμαντικών σωμάτων πριν αποφασίσουμε την αντικατάστασή τους, αν έχουν φράξει πιθανή διάβρωση κλπ.

Έλεγχος θέρμανσης με θερμοκάμερα

Το γραφείο μας διενεργεί ελέγχους θέρμανσης με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό (θερμοκάμερα).

Pin It on Pinterest

Share This