Έλεγχος Θερμομόνωσης

Με τη χρήση της θερμοκάμερας μπορούμε να προσδιορίσουμε:

 

Z
Το επίπεδο θερμομόνωσης του ακινήτου σας
Z
Το επίπεδο εμφάνισης θερμογεφυρών σε κρίσιμα σημεία των δομικών μερών
Z
Την αεροστεγανότητα.
Ο έλεγχος θερμομόνωσης με θερμοκάμερα είναι πολλές φορές χρήσιμη.
Για παράδειγμα, προτείνεται να γίνεται:

  • Πριν την απόφαση για επιπλέον θερμομόνωση ενός ακινήτου. Κάνοντας θερμογράφηση μπορούμε να προσδιορίσουμε με ικανοποιητική ακρίβεια το συντελεστή θερμοπερατότητας U των δομικών στοιχείων ενός κτηρίου (τοιχοποιία, οροφές, δάπεδα, κουφώματα). Έτσι, μπορούμε να αποφασίσουμε αν ένα ακίνητο πρέπει να θερμομονωθεί επιπλέον ή όχι.Ο έλεγχος αυτός είναι πολύ σημαντικός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι αν θερμομονώσουμε μία εντελώς αμόνωτη τοιχοποιία (ή πλάκα οροφής), μπορεί να προκύψει χρόνος απόσβεσης της τάξεως των 5-6 ετών. Αν όμως πάμε να θερμομονώσουμε επιπλέον μία ανεπαρκώς μονωμένη επιφάνεια, τότε ο χρόνος απόσβεσης μπορεί να ξεπεράσει τα 20 έτη! Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα, αξίζει να θερμομονώσουμε; Και αν ναι, ποιες επιφάνειες, και με τί υλικό; Μόνο με θερμογραφία μπορούμε να απαντήσουμε αξιόπιστα στα παραπάνω ερωτήματα.
  • Μετά την απόφαση για επιπλέον θερμομόνωση και πριν τις εργασίες, προκειμένου να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης του πριν και του μετά.
  • Μετά τις εργασίες θερμομόνωσης, ώστε να ελέγξουμε αν το αποτέλεσμα είναι το αναμενόμενο ή αν έχουν προκύψει θερμογέφυρες που πρέπει να μονωθούν επιπλέον.
  • Πριν από εργασίες αναβάθμισης του συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού. Αυτό διότι πολλές φορές υπάρχει η επιθυμία να κατασκευάσουμε ένα υπερσύγχρονο σύστημα θέρμανσης σπαταλώντας αρκετά χρήματα, ενώ το ακίνητο έχει πάρα πολλές θερμογέφυρες. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα επιτύχουμε τους στόχους για τους οποίους αποφασίσαμε την ενεργειακή αναβάθμιση, αν πρωτίστως δεν μειώσουμε τις θερμογέφυρες.

Έλεγχος θερμομόνωσης με θερμοκάμερα

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες ελέγχων θερμομόνωσης με θερμοκάμερα άμεσα & υπεύθυνα.

Pin It on Pinterest

Share This