Ενεργειακός Έλεγχος

Το γραφείο μας διενεργεί Ενεργειακούς Ελέγχους Επαγγελματικών Κτιρίων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/27 ΕΕ όπως ισχύει σήμερα.  Ο ενεργειακός έλεγχος αποτελεί το απόλυτο εργαλείο για να επιτύχετε πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας στοχεύοντας εκεί ακριβώς που χρειάζεται, αποφεύγοντας πειράματα που πολλές φορές στοιχίζουν ακριβά.

Pin It on Pinterest

Share This