Ανακαινίσεις

Το γραφείο μας χάρη στο έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό με το οποίο συνεργάζεται, αναλαμβάνει την ανακαίνιση της κατοικίας ή και του επαγγελματικού σας χώρου, με κύριο γνώμονα την ενεργειακή αναβάθμισή του. Εκπονώντας όλες τις απαραίτητες μελέτες κατά περίπτωση, είμαστε σε θέση να σας εγγυηθούμε το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο θα αποτελεί μία σύγχρονη και ενεργειακά αναβαθμισμένη λύση.

Μπορούμε κατά περίπτωση να σας προτείνουμε, πέρα από τις συνήθεις δομικές και υδραυλικές εργασίες κατά το στάδιο της ανακαίνισης :

  • Κατασκευή θερμομόνωσης, έπειτα από μελέτη την οποία παραλαμβάνετε. Ανάλογα την περίπτωση, εκτελούμε και θερμογράφηση της περιοχής θερμομόνωσης, πριν και μετά την κατασκευή θερμομόνωσης, με τη χρήση θερμοκάμερας.
  • Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης, έπειτα από εκπόνηση μελέτης θέρμανσης, προκειμένου τελικά να εξοικονομείτε αρκετά χρήματα από τη χρήση της ενέργειας.
  • Εκσυγχρονισμός της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης, έπειτα από μελέτη αλλά και από μετρήσεις που εκτελούνται με τη χρήση πιστοποιημένων μετρητικών οργάνων. Ελέγχουμε την κατάσταση των καλωδίων που βρίσκονται εντός των δομικών σας στοιχείων πριν την ανακαίνιση και έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε αν κάποια από αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ή όχι.

Οι λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης που προτείνουμε, πάντα σας επιστρέφουν τα χρήματα που δώσατε, αφού εξοικονομούμε ενέργεια κατά την κάλυψη των αναγκών σας σε θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, μαγείρεμα και σε άλλες επιμέρους καταναλώσεις.

Απευθυνθείτε στο γραφείο μας προκειμένου να διενεργήσουμε αυτοψία στον προς ανακαίνιση χώρο σας και να σας δώσουμε ολοκληρωμένες και τεχνικά τεκμηριωμένες ιδέες.

Pin It on Pinterest

Share This