Μελέτη Πυρασφάλειας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης ενεργητικής ή/και παθητικής πυροπροστασίας (πυρασφάλειας) για κάθε είδους και οποιασδήποτε πολυπλοκότητας επιχείρηση.

Από τον έλεγχο του χώρου και των μέσων πυρασφάλειας μέχρι την εκπόνηση της μελέτης, την κατάθεση προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία και την τελική χορήγηση του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας.

 

Αναθέτοντας τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας στο γραφείο μας, εξασφαλίζετε ότι έχει τηρηθεί η νομοθεσία με υπευθυνότητα και προδιαγράφοντας τα μέσα πυρασφάλειας που πραγματικά χρειάζεται η επιχείρησή σας.
Λειτουργούμε ουσιαστικά ως σύμβουλοι της επιχείρησής σας και όχι απλά ως “διεκπεραιωτές”.

Γιατί δεν αρκεί να σας χορηγηθεί το Πιστοποιητικό, αλλά θα πρέπει να καλύπτεστε νομικά απέναντι στις Αρχές και στην Ασφαλιστική Εταιρεία που ενδεχομένως εμπλέκεται.

Μελέτη πυρασφάλειας και χορήγηση πιστοποιητικού πυρασφάλειας απαιτείται σχεδόν σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους, όπως εμπορικά καταστήματα, χώροι συνάθροισης κοινού, γραφεία, αποθήκες, εκπαιδευτήρια, βιομηχανίες, συνεργεία, πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων, πρατήρια καυσίμων, ξενοδοχεία κλπ.

Ρωτήστε μας για το δικό σας κτήριο προκειμένου να σας δώσουμε προσφορά.

Pin It on Pinterest

Share This