Μηχανολογική Μελέτη

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση κάθε είδους ηλεκτρο-μηχανολογικών μελετών και την επίβλεψη αυτών, τόσο για κτίρια κατοικιών, όσο και για βιομηχανικά – επαγγελματικά κτίρια.

Ενδεικτικά, εκπονούμε μελέτες :

Z
Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
Z
Συστημάτων κεντρικής θέρμανσης και θερμομόνωσης
Z
Κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης (χιλιοστά θέρμανσης)
Z
Κλιματισμού και εξαερισμού
Z
Δικτύων καυσίμων αερίων, όπως φυσικό αέριο και υγραέριο (LPG)
Z
Δικτύων ηλεκτρολογικών ισχυρών και ασθενών ρευμάτων
Z

Απαγωγής καπναερίων

Z

Παθητικής, Ενεργητικής πυροπροστασίας και πυρόσβεσης

Z
Ύδρευσης, αποχέτευσης
Z
Εσωτερικής εγκατάστασης πεπιεσμένου αέρα, για βιομηχανική χρήση
Z

Ηλεκτρομηχανικών και υδραυλικών ανελκυστήρων

Z
Φωτοβολταϊκών συστημάτων
Z
Ηλιακών και γεωθερμικών συστημάτων
Κάθε μηχανολογική μελέτη εκπονείται πάντα βάσει της ισχύουσας εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, ενώ περιλαμβάνει την προκοστολόγηση των υλικών που προδιαγράφονται στη μελέτη.
Επιλέγοντας το γραφείο μας για τη μελέτη και επίβλεψη των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου σας, τα έργα σας αποκτούν μία υψηλή προστιθέμενη αξία, αφού φροντίζουμε πάντα να σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη οικονομική, τεχνική, αλλά και φιλική προς το περιβάλλον λύση.
Και, φυσικά, σε όλο το στάδιο της μελέτης ενημερώνεστε και αποφασίζουμε από κοινού την πλέον κατάλληλη οικονομοτεχνικά λύση για τις ανάγκες σας.
Δείτε φωτογραφικό υλικό από μηχανολογικές μελέτες και κατασκευές που έχουμε αναλάβει κατά καιρούς.

Pin It on Pinterest

Share This