Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

Το γραφείο μας, έχοντας εξοπλιστεί με κατάλληλα και πιστοποιημένα μετρητικά όργανα, αναλαμβάνει τη χορήγηση της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, για την κατάθεσή της στη ΔΕΗ.

Η Υπεύθυνη δήλωση αυτή συμπεριλαμβάνει :

  1. πλήρη σειρά ηλεκτρολογικών σχεδίων
  2. Πρωτόκολλο ελέγχου της εγκατάστασης σύμφωνα με τον ΚΕΗΕ ή το Πρότυπο HD 384
  3. Έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Όλα τα παραπάνω παραδίδονται σε εσάς έπειτα από έλεγχο της εγκατάστασης, ο οποίος περιλαμβάνει :

Z
Οπτική επιθεώρηση
Z
Πλήρη αποτύπωση σε σχέδιο
Z
Έλεγχος – μέτρηση της συνέχειας των αγωγών προστασίας (Pe)
Z
Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης των αγωγών
Z
Μέτρηση της αντίστασης γείωσης του ακινήτου
Z
Μέτρηση του ρελέ διαφυγής
Z
Μέτρηση του βρόχου σφάλματος, αν προβλέπεται
Z
Ανίχνευση καλωδίων μέσα σε τοίχους

Προσφέρονται σε ειδικές τιμές το πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου και το ενεργειακό πιστοποιητικό για χώρους προς ενοικίαση

Με τον τρόπο αυτό δεν λαμβάνετε ένα πιστοποιητικό απλά για να το καταθέσετε στη ΔΕΗ, αλλά σας εξασφαλίζουμε πραγματικά ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ασφαλής για λειτουργία και δεν μπορεί να επιφέρει κινδύνους ούτε στους χρήστες αλλά ούτε και στην ακίνητή σας περιουσία.
Με τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης και τη χορήγηση Πιστοποιητικού, σας παρέχουμε εγγύηση καλής λειτουργίας, ανάλογα την περίπτωση. Ρωτήστε μας για να σας ενημερώσουμε.

Pin It on Pinterest

Share This